Chú ý! Miền của trang web (proxybox.ru) sẽ sớm được thay đổi! Việc tự động chuyển hướng sang miền mới sẽ trở nên không thể !. Để không đánh mất chúng tôi, hãy đăng ký kênh Telegram của chúng tôi! https://t.me/proxyboxen Ở đó, bạn cũng sẽ thấy một kênh Telegram để gửi tin nhắn cho chúng tôi.
Miền mới: http://proxybox.org Thay đổi dấu trang trình duyệt của bạn thành một miền mới!
Đã gửi thêm tin nhắn cho người dùng của chúng tôi. Kiểm tra email mà bạn chỉ định khi mua proxy. Kiểm tra thư mục thư rác của bạn, thư có thể đã bị đưa vào thư mục thư rác.